Poštovani korisnici naših usluga!
Obavještavamo Vas da sve informacije o stanju Vaših finansijskih kartica, možete dobiti na e.mail: 
domprijedor.racunovodstvo@gmail.com