Cijene Smještaja

Uskoro počinjemo sa pružanjem usluga pomoći i njege u kući starijim i iznemoglim licima i licima  sa inavaliditetom koja nisu u stanju da brinu o sebi. Usluge ćemo pružati u okviru stambenog prostora u kome korisnik usluga živi. Usluge Pospremanje i čišćenje kuće Dostava obroka Plaćanje računa Kupovina potrebnih namirnica Servisne usluge (popravka sitnih kvarova) […]

Javna ustanova socijalne zaštite Dom za penzionere i stara lica Prijedor je osnovan odlukom Vlade Republike Srpske i počeo je sa radom 1999. godine. Pored doma koji se nalazi u užem centru dijelu grada u svom sastavu dom ima i gerijatrijsko odjeljenje koje je smješteno u bivšoj zgradi Opšte bolnice Prijedor. Gerijatrija je u potpunosti renovirana […]

Posjećenost

  • 30210Ukupno:
  • 4Danas:
  • 29Jučer:
  • 180Sedmično:
  • 669Mjesečno:
  • 1Trenutno prisutnih gostiju:

Nesumične Slike

hodnik1 dsc04975 dscn0451 dscn0467 dscn0483 Picture 195 DSCN4096 DSCN4104

Naša facebook stranica