1.0. USLUGE SMJEŠTAJA
– u dvokrevetnim sobama
– u višekrevetnim sobama

1.1. ISHRANA KORISNIKA
– obezbjeđuje se u skladu sa polumjesečnim jelovnikom

1.2. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
– specijalista porodične medicine – ambulanta
– specijalista fizijatar
– spoljni saradnik – specijalista iz bolnice

1.3. ZDRAVSTVENA NJEGA I POMOĆ
– obezbjeđuje se u zavisnosti od potreba korisnika

1.4. USLUGE SOCIJALNOG RADA
– prijem, adaptacija, individualni, grupni rad sa korisnicima i dr.

1.5. RADNO-OKUPACIONE KULTURNO-ZABAVNE I REKREATIVNE AKTIVNOSTI
– u zavisnosti od interesa i sposobnosti korisnika

1.6. USLUGE VEŠERAJA
– pranje i peglanje posteljine
– pranje i peglanje lične garderobe

Na korištenje ovih usluga imaju pravo svi korisnici koji su smješteni u Domu za penzionere i stara lica Prijedor i čine sastavni dio obaveza Doma iz Ugovora o smještaju. Pored ovih usluga nudimo i dodatne usluge koje se posebno ugovaraju sa potpisnikom Ugovora o smještaju.

DODATNE USLUGE

– Smještaj u jednokrevetnoj sobi ili apartmanu
– Mogućnost priključka kablovske televizije u sobi
– Prevoz ambulantnim autom korisnika sa medicinskom pratnjom van područja opštine Prijedor
– Veći broj sedmičnog kupanja korisnika
– Brijačko-frizerske usluge

PALIJATIVNA NJEGA

– Pružamo njegu teško oboljelih, psiho-socijalnu podršku teško oboljelim i članovima njihovih porodica, nastojimo podići kvalitet života, smanjiti bol i neugodne simptome bolesti.

– O svemu brine stručni tim: socijalni radnik, doktor, medicinske sestre i njegovateljice, a u saradnji sa porodicom.

CIJENE SMJEŠTAJA

– Pokretni korisnici – 650,00KM

– Polupokretni korisnici – 680,00 KM

– Nepokretni korisnici – 725,00 KM

OSTALE USLUGE

Pored usluga koje su navedene, Dom za starija lica pruža i usluge iznajmljivanja sale za sastanke i seminare kapaciteta 60 mjesta i usluge prenoćišta u jednokkrevetnim i višekrevetnim sobama i dva apartmana.

Posjećenost

  • 33126Ukupno:
  • 1Danas:
  • 24Jučer:
  • 164Sedmično:
  • 422Mjesečno:
  • 0Trenutno prisutnih gostiju:

Nesumične Slike

kuhinja dnevni_boravak1 dsc04980 dsc04982 dscn0471 Picture 217 DSCN1201 DSCN4129