1.0. USLUGE SMJEŠTAJA
- u dvokrevetnim sobama
- u višekrevetnim sobama

1.1. ISHRANA KORISNIKA
- obezbjeđuje se u skladu sa polumjesečnim jelovnikom

1.2. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
- specijalista porodične medicine – ambulanta
- specijalista fizijatar
- spoljni saradnik – specijalista iz bolnice

1.3. ZDRAVSTVENA NJEGA I POMOĆ
- obezbjeđuje se u zavisnosti od potreba korisnika

1.4. USLUGE SOCIJALNOG RADA
- prijem, adaptacija, individualni, grupni rad sa korisnicima i dr.

1.5. RADNO-OKUPACIONE KULTURNO-ZABAVNE I REKREATIVNE AKTIVNOSTI
- u zavisnosti od interesa i sposobnosti korisnika

1.6. USLUGE VEŠERAJA
- pranje i peglanje posteljine
- pranje i peglanje lične garderobe

Na korištenje ovih usluga imaju pravo svi korisnici koji su smješteni u Domu za penzionere i stara lica Prijedor i čine sastavni dio obaveza Doma iz Ugovora o smještaju. Pored ovih usluga nudimo i dodatne usluge koje se posebno ugovaraju sa potpisnikom Ugovora o smještaju.

DODATNE USLUGE

- Smještaj u jednokrevetnoj sobi ili apartmanu
- Mogućnost priključka kablovske televizije u sobi
- Prevoz ambulantnim autom korisnika sa medicinskom pratnjom van područja opštine Prijedor
- Veći broj sedmičnog kupanja korisnika
- Brijačko-frizerske usluge

PALIJATIVNA NJEGA

- Pružamo njegu teško oboljelih, psiho-socijalnu podršku teško oboljelim i članovima njihovih porodica, nastojimo podići kvalitet života, smanjiti bol i neugodne simptome bolesti.

- O svemu brine stručni tim: socijalni radnik, doktor, medicinske sestre i njegovateljice, a u saradnji sa porodicom.

CIJENE SMJEŠTAJA

- Pokretni korisnici – 650,00KM

- Polupokretni korisnici – 680,00 KM

- Nepokretni korisnici – 725,00 KM

OSTALE USLUGE

Pored usluga koje su navedene, Dom za starija lica pruža i usluge iznajmljivanja sale za sastanke i seminare kapaciteta 60 mjesta i usluge prenoćišta u jednokkrevetnim i višekrevetnim sobama i dva apartmana.

Posjećenost

  • 31886Ukupno:
  • 2Danas:
  • 33Jučer:
  • 184Sedmično:
  • 727Mjesečno:
  • 0Trenutno prisutnih gostiju:

Nesumične Slike

apartman2 dscn0445 dscn0455 Picture 199 20140626_114059 DSCN1199 DSCN1229 1

Naša facebook stranica